Харкiвська школа архiтектури — приватний заклад вищої освіти.

 • Ліцензія на підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем

  Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування»

  Ліцензований обсяг: 45 осіб на рік

  Ліцензія МОН: Наказ №933-л від 22.05.2018

  Кількість осіб що навчаються: 22 особи

 • Ліцензія на підготовку фахівців за другим (магістерським) рівнем

  Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування»

  Ліцензований обсяг: 60 осіб

  Ліцензія МОН: Наказ №227-л від 02.04.2019

  Кількість осіб що навчаються: 0 осіб

 • Освіта іноземців

  готується до ліцензування

 • Післядипломна освіта

  готується до ліцензування

 • Освітня програма «Архітектура та урбанізм» першого (бакалаврського) рівня

  240 кредитів ЄКТС

  3,5 роки навчання
  (скорочений термін 3 роки)

  готується до акредитації